eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï

❰PDF / Epub❯ ★ Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 Author Phan Khôi – Expertcentr.pro Hoạt động báo chí trong hai năm 1933 1934 của Phan Khôi gồm mấy tháng cuối của giai đoạn ông sống và làm báo hiệu uả nhất tại Sài Gòn 1927 1933 cộng với hơnHoạt động báo chí trong hai năm 1933 1934 của Phan Khôi gồm mấy tháng cuối của giai đoạn ông sống và làm báo hiệu uả nhất tại Sài Gòn 1927 1933 cộng với hơn một năm ông chuyển ra Hà Nội làm báo trước khi trở vào Huế hành nghề Thời gian này hoạt động làm báo của ông chủ yếu gắn với các tờ Trung lập Phụ nữ tân văn và Công luận Sài Gòn Thực nghiệp dân báo và Phụ nữ thời đàm Hà Nội1 Nhật báo Trung lập 1924 1933 chỉ tồn tại và hoạt động đến 30519332 Thực nghiệp dân báo 1920 1935 là tờ nhật báo xuất hiện sớm vào loại thứ hai ở Hà Nội chỉ sau tờ Trung Bắc tân văn 1913 1941 Nếu như các tờ Đông Dương tạp chí 1913 1919 Nam phong 1917 1934 và Trung Bắc tân văn đều được chính uyền thực dân bảo trợ và tổ chức phát hành đến xã tức ít nhiều mang tính chất của loại báo chí nhà nước thì Thực nghiệp dân báo phải tự trang trải toàn bộ chi phí và tổ chức bán báo tức hoàn toàn là báo tư nhân3 Phụ nữ thời đàm 1930 1934; 1938 là tờ báo tư nhân của ông bà Nguyễn Văn Đa ở 11 13 ph?.

? Sông Tô Lịch nay là phố Hàng Lược ban đầu hoạt động như một tờ nhật báo Số 1 ra ngày 8121930 Tờ báo này xuất hiện gần như đúng dịp tờ Phụ nữ tân văn trong Nam phải đóng cửa vì bị rút giấy phép và xu hướng ban đầu của tờ báo phụ nữ ngoài Bắc này đi ngược xu hướng mà tờ Phụ nữ tân văn trong Nam cổ động ít ra là trên vấn đề phụ nữ Phan Khôi dưới bút danh Thông Reo ở báo Trung lập Sài Gòn đã từng lưu ý độc giả về thái độ của một bài xã thuyết trên Phụ nữ thời đàm hồi ấy “công nhiên nhận cho cái chế độ trọng nam khinh nữ là phải nhận cho các bậc gia trưởng đời xưa không cho con gái học là phải” và ông tỏ ý mỉa mai “Phụ nữ ngoài ấy đã có người như cô Giang cô Bắc muốn vượt ua các phạm vi trách cá nồi cơm thì phải có người như là cụ cử Ngô Thúc Địch ra tay mà kéo họ lại ít nhiều”1 Cử nhân nho học Ngô Thúc Địch chính là chủ bút thời đầu của Phụ nữ thời đàm4 Phụ nữ tân văn 1929 1934 hoạt động đều đặn trong hai năm 1933 và 1934 Tính đ.

eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï

eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï Sinh 6101887 208Đinh Hợi tại làng Bảo An huyện Điện Bàn tỉnh uảng Nam Mất 1611959 tại Hà Nội Cha Phan Trân Mẹ Hoàng Thị Lệ con gái tổng đốc Hoàng DiệuBút hiệu Chương Dân Khải Minh Tử Tân Việt chung với Diệp Văn Kỳ Nguyễn Văn Bá Thông Reo chung với Nguyễn An Ninh Tú Sơn phiên âm chữ Tout Seul Một Mình để nhại Tú Mỡ Riêng trên báo Sông Hương 1936 1937 có hơn 10

phan kindle khôi epub tác mobile phẩm mobile đăng download báo epub 1933 epub 1934 pdf Phan Khôi epub – Tác pdf – Tác phẩm đăng kindle Khôi – Tác download Khôi – Tác phẩm đăng pdf Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF? Sông Tô Lịch nay là phố Hàng Lược ban đầu hoạt động như một tờ nhật báo Số 1 ra ngày 8121930 Tờ báo này xuất hiện gần như đúng dịp tờ Phụ nữ tân văn trong Nam phải đóng cửa vì bị rút giấy phép và xu hướng ban đầu của tờ báo phụ nữ ngoài Bắc này đi ngược xu hướng mà tờ Phụ nữ tân văn trong Nam cổ động ít ra là trên vấn đề phụ nữ Phan Khôi dưới bút danh Thông Reo ở báo Trung lập Sài Gòn đã từng lưu ý độc giả về thái độ của một bài xã thuyết trên Phụ nữ thời đàm hồi ấy “công nhiên nhận cho cái chế độ trọng nam khinh nữ là phải nhận cho các bậc gia trưởng đời xưa không cho con gái học là phải” và ông tỏ ý mỉa mai “Phụ nữ ngoài ấy đã có người như cô Giang cô Bắc muốn vượt ua các phạm vi trách cá nồi cơm thì phải có người như là cụ cử Ngô Thúc Địch ra tay mà kéo họ lại ít nhiều”1 Cử nhân nho học Ngô Thúc Địch chính là chủ bút thời đầu của Phụ nữ thời đàm4 Phụ nữ tân văn 1929 1934 hoạt động đều đặn trong hai năm 1933 và 1934 Tính đ.

3 thoughts on “Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934

  1. HA HA says:

    eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï phan kindle, khôi epub, tác mobile, phẩm mobile, đăng download, báo epub, 1933 epub, 1934 pdf, Phan Khôi epub, – Tác pdf, – Tác phẩm đăng kindle, Khôi – Tác download, Khôi – Tác phẩm đăng pdf, Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDFĐọc gần hết coi như đã đọc hết Tuy là trước đây đọc cụ Phan Khôi lõm bõm một ít rất hâm mộ cụ nhưng đọc cả một cuốn tuyển tập dày như này uả thật hơi ngán Mấy cuốn này thích hợp với những người thích sưu tầm sách hơn là người đọc bình thường


  2. Đoàn Duy Đoàn Duy says:

    eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï phan kindle, khôi epub, tác mobile, phẩm mobile, đăng download, báo epub, 1933 epub, 1934 pdf, Phan Khôi epub, – Tác pdf, – Tác phẩm đăng kindle, Khôi – Tác download, Khôi – Tác phẩm đăng pdf, Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDFTập này có nhiều bài tranh luận rất hay ho giữa ông Phan Khôi với một số thức giả thời bấy giờ đặc biệt mấy bài bàn về văn minh và khoa học Nhưng phải thừa nhận rằng ông Phan Khôi


  3. Loc Loc says:

    eBook Phan Khôi ï Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDF/EPUB ï phan kindle, khôi epub, tác mobile, phẩm mobile, đăng download, báo epub, 1933 epub, 1934 pdf, Phan Khôi epub, – Tác pdf, – Tác phẩm đăng kindle, Khôi – Tác download, Khôi – Tác phẩm đăng pdf, Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 PDFGOOD


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *